Förarinfo

Frågor

Alla frågor som ni har tar ni med tävlingsledaren Johan Lindgren 070-628 86 92

Av- och pålastning

Sker på Mariatorget precis innan infarten till tävlingsområdet (se karta)

Besiktning och vägning

Sker uppe hos Johan (se karta)

Bogsering

Om det behövs bogsering så kontakta Johan Lindgren 070-628 86 92

Shakedown

På fredagen kör vi Shakedown med testdragningar

Regler

Vi kör enligt Tractor Pulling Norrs reglemente

Körordning

Första start lördag är 10.00

Gräsklipparklassen startar i östra änden av banan och de stora klasserna i västra änden av banan.
De stora klasserna och gräsklipparklassen kör vartannat drag.

Standard 2000

Standard 3000

Standard 5000

Farm Mod 2500

Standard 6000

Farm Mod 3500

Lastbilsklass

Standard 8000

Farm Mod 5000

Tävlingsupplägg

Tilläggsregler Tractorpulling i Tullus 2015

Försäkring

Arrangemanget är försäkrat genom SMA Svensk Motorsport Allians. Deltagande sker på egen risk.

Sjukvård

Sjukvårdare och brandsläckare finns på plats.

 

sponsorstartsida2
Partners